Etiketa-lainoen Ikuskera Hobetzeko Multzokatzea

Next Thursday, on May 7th, I will present in basque language our recent work “Etiketa-lainoen Ikuskera Hobetzeko Multzokatzea” in Informatikari Euskaldunen Bilkura ’09 (Basque Computer Scientists’ Conference ’09), which will be held in Donostia, Basque Country.

Abstract

Erabiltzaileek aurrez anotatutako datuak berreskuratzeko baliabide interesgarria bilakatu dira markatzaile sozialak. Mota honetako webguneek etiketarik erabilienek osatutako etiketa-lainoa erakusten dute nabigazio aukera gisa. Etiketa-laino hauek, ordea, ez dute etiketen arteko antzekotasuna ez eta edukia kontuan izaten. Lan honetan SOM mapak erabiliz etiketen arteko erlazioak definitzeko metodoa aurkezten dugu. Erlazio hauek definitzeko, web dokumentuen edukietan oinarritu gara. Emaitza bezala lortutako mapa, ondorioz, etiketa-multzo ezberdinez osatzen da, multzo horietako bakoitzean termino esanguratsuenak erakutsiz nabigazioa eta ikuskera hobetzen direlarik. Azkenik, metodologia honek izan dezakeen aplikazio erreala aztertzen dugu.

Share/Save

Category: research

Tags: , , ,

- April 29, 2009

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>